ÁSZF

Megújult ihirek.hu – hatályos 2018. 10. 01-től, visszavonásig.

I.                Mi az ihirek.hu?

 1. Egy főként helyi eseményekre, és helyi vonatkozású hírekre és publicisztikákra specializálódott online felület, melyet önkéntes helyi tudósítók, újságírók és lelkes helyi lakosok szerkesztenek.
 2. Az ihirek.hu domain tulajdonosa, működtetője és szuperadminja a RitArt Academy Ltd.
 3. A szerkesztők egy aldomainen kapnak lehetőséget saját hírportál létrehozására és működtetésére.

II.             Újságírók működtetik az ihirek.hu-t és az aloldalait?

 1. Az ihirek.hu egy új kezdeményezés a közösségi újságírásban, de ehhez nem feltétel, hogy az aloldalak szerkesztői újságírói végzettséggel rendelkezzenek.
 2. Az újságírói alapelveket és az ihirek.hu etikai kódexét azok is alkalmazhatják és betarthatják, akiknek végzettségük ugyan nincs, lelkesedésük és motivációjuk viszont van.
 3. Az ihirek.hu tulajdonosa néhány alapvető irányelven és etikai megközelítésen túl nem kívánja előírni az aloldalak szerkesztői számára, hogy miről, hogyan és mennyit kommunikáljanak.
 4. Az ihirek.hu alapvetően liberálisan működik, az élni és élni hagyni elv, továbbá az „addig megadjuk a szabadságot, amíg nem ártasz azzal másnak” elv alapján működik.

III.           Mennyire független média az ihirek.hu?

 1. Az ihirek.hu egy decentralizált platform, tehát nincs központi irányítása a tartalomnak, de még csak annak sem, hogy mely földrajzi területen jön létre saját ihirek.hu aloldal, és melyiken nem. Minden a lelkes szerkesztőkön múkik.
 2. A technikai feltételek gördülékenységét a Ritart Academy Ltd. biztosítja, ahogyan biztosította azt folyamatosan, 2011 óta.
 3. A tartalmat minden aloldalon a Ritart Academy Ltd-től független szerkesztők készítik, adminisztrálják és terjesztik, továbbá a moderációt is ezek a független szerkesztők végzik (kommentek).
 4. Az ihirek.hu főoldalát a Ritart Academy Ltd egy szerkesztőcsapata adminisztrálja, az aloldalak tartalmából válogatva (afféle kedvcsinálóként).
 5. A Ritart Academy Ltd. teljesen független cég, nem tagja pártoknak, szervezeteknek, a különböző szellemi irányvonalakat tekintve pedig semleges.
 6. Az aloldalakat szerkesztők pártállása, vallási hovatartozása, gondolkodásmódja és szimpátiája teljesen egyéni, és független az anyacégtől. Lehetséges, hogy a szerkesztők bizonyos dolgok iránt jobban vonzódnak, mint másokhoz, így egyénileg egy-egy szerkesztő (csapat) lehetséges, hogy nem tekinthető független álláspontúnak, vagy klasszikus értelemben 100%-ig objektívnek, de az egész ihirek.hu közösségi újságírás ennek ellenére teljesen független.
 7. A vélemény-, szólás- és sajtószabadságát a Ritart Academy senkinek sem korlátozza.

IV.           Hol van a pénz a rendszerben?

 1. Google Adsense
  a.) A Ritart Academy az aloldalak szerkesztőivel osztozik azokon a reklámbevételeken, amelyek a Ritart Academy által, az ihirek.hu domain minden aldomainjén kihelyezett reklámokból folyik be. (Google Adsense)
  b.) Minden aloldal Adsense általi elérését és teljesítményét figyeljük, és az adott aloldal szerkesztőjével 70-30 arányban osztozunk ezeken a reklámbevételeken, mivel ezek automatikusan jelennek meg. 70% ezekből a bevételekből – aloldalankénti bontásban – a Ritart Academy Ltd-é, 30% ezekből a bevételekből az adott oldal szerkesztőjéé, vagy szerkesztőié lehet.
  c.) Nem szerkesztőnként jár a 30% Adsense bevétel aloldalanként, hanem szerkesztőségenként (vannak oldalak, ahol egy szerkesztő van, van, ahol több).
  d.) Ez havi, kisebb látogatottságú oldalaknál pedig negyedéves elszámolásban történik. A Ritart Academy az aloldalak szerkesztősége felé a kifizetéseket számla ellenében tudja teljesíteni.
  e.) Az aloldalak szerkesztői javára számolt jutalékot nem kell minden hónapban vagy negyedévben kivenni számla ellenében, ez az ihirek.hu működésének időtartama alatt gyűjtögethető is.
  f.) A kiállított számla átutalásos számla kell, hogy legyen, a Ritart Academy Ltd. nevére és címére, a kérdéses összeget bruttó összegként szerepeltetve.

Számlázáshoz adatok:
Cégnév: RITART ACADEMY LTD
Székhely:
Unit 22. Bulrushes Farm
Coombe Hill Road
East Grinstead
RH19 4LZ
Egyesült Királyság
Erre az email címre kérjük a számlát: contact@ritartacademy.com.

 1. Egyedi hirdetők
  a.) A Ritart Academy Ltd. által szervezett egyéb, nem Adsense rendszerű, de az ihirek.hu-n globálisan kihelyezett hirdetések bevételei után az aloldalak szerkesztőit nem illeti meg részesedés.
 2. A szerkesztők által kihelyezett hirdetések
  a.) A szerkesztők által kihelyezett reklámok (bannerek, PR cikkek, egyéb támogatói tartalom) bevételei a szerkesztőket illetik, azokból való részesedésre a Ritart Academy Ltd. nem tart igényt.
  b.) A szerkesztők maguk dönthetnek, hogy foglalkoznak-e reklámkihelyezésekkel egyénileg, vagy sem. Az ebben az ügyletben létrejövő, a szerkesztők és a hirdetők közötti megállapodásokhoz, a Ritart Academy-nek sem jogilag, sem üzletileg semmi köze, mint ahogy felelősség sem terheli ezen ügyekben.

V.              Kinek milyen jogai vannak?

 1. A szerzőknek és tartalomgyártóknak szerzői jogaik lehetnek, az általuk létrehozott tartalomra vonatkozóan. (Írások, képek, videók, ábrák, prezentációk, kérdőívek, stb.) Mivel ezeket a tartalmakat önkéntesen és saját indíttatásból teszik közzé a szerzők/szerkesztők, ezért a Ritart Academy Ltd-vel szemben semmilyen szerzői jogi követelésük, sem anyagi, sem dologi viszonylatban nincs, és a jövőben sem lesz.
 2. A szerzőknek és szerkesztőknek joguk és egyben kötelességük a saját nevük alatt publikálni.
 3. A Ritart Academy Ltd. a rendszerben való publikálás pillanatától teljes körű felhasználási joggal rendelkezik a feltöltött tartalmat illetően, mely jog csak abban az esetben szűnhet meg, ha a szerkesztő kizárásra kerül a rendszerből, és kéri az általa létrehozott és publikált tartalmak törlését.
 4. A 3-as pontban tárgyalt teljes körű felhasználási jog alól kivételt képeznek a más weboldalakról beágyazott, behívott, belinkelt tartalmak.

VI.           Bárki regisztrálhat bármilyen aloldalt magának?

 1. Nem teljesen. Elsősorban településeknek, és nagyobb települések esetében városi régiók számára hozunk létre aloldalakat. (Pl. 13. kerület), és ezek szerkesztőségébe lehet becsatlakozni.
 2. Egy aloldalnak legalább egy szerkesztője kell, hogy legyen ahhoz, hogy élesben működjön.
 3. Egy aloldalt addig nem aktiválunk, míg nem jelentkezik rá egy lelkes szerkesztő.
 4. A szerkesztőség létszámát a szerkesztők maguk határozzák meg. Szerencsés, ha legalább két szerkesztője van egy aloldalnak, de lehet ennél jóval több is. Ez a szerkesztőkre van bízva.
 5. Lehetsz magányos farkas is, de dolgozhatsz csapatban is.

VII.        Örökös jogosultsága van egy szerkesztőnek?

 1. A jogosultságot könnyű megszerezni, de el is lehet veszíteni.
 2. ) A szerkesztői hozzáférés elvesztésének kritériumai:

a.) Károkozás – vagy annak szándéka – az ihirek.hu, valamelyik aloldala, vagy a Ritart Academy Ltd. ellen.

b.) Mások személyiségi és jó hírnévhez és becsületéhez fűződő jogainak megsértése.

c.) Etikátlan, bárki/bármi jogait, jó hírnevét, és úgy egyébként a közízlést sértő tartalmak publikálása, ezek terjesztése.

d.) Szerzői és felhasználási jogokat sértő tartalmak közzététele.

e.) Névtelenség – saját név fel nem vállalása.

f.) Az inaktív oldalak esetében 31+1 naptári napnyi inaktivitás – inaktivitás=semmiféle új tartalom nem kerül fel, az oldal nem frissül – után a szerkesztő(k) hozzáférését adminisztrátori jogkörből szerzői jogkörre redukáljuk, és további egyeztetéseket kezdeményezünk az oldal jövőjéről. Az inaktív oldalakra, ha a korábbi szerkesztő nem kívánja folytatni a munkát, akkor új szerkesztőket keresünk.

 

3.) Kizárás esetén mi lesz a már fennlévő tartalmakkal?

 1. A kizárt szerkesztő dönthet arról, hogy mi történjen az által létrehozott, nevéhez fűződő tartalmakkal: vagy törlésre kerülnek, vagy ott maradnak.
 2. A szerzői jogokról szóló részben tárgyaltaknak megfelelően – V./1.) – a törölt szerkesztőnek szerzői jogait illetően anyagi követelései nem lehetnek. Ő dönt arról, hogy maradjanak-e fenn a tartalmak, vagy sem, és ennek következményeit ő viseli.
 3. Az ilyen ügyek következményeként törlésre indítványozott tartalmakat a Ritart Academy szuperadminjai törlik.

VIII.      Mik a harmadik felek jogai?

 1. Harmadik félhez tartoznak az aloldalak és az ihirek.hu főoldalának
 2. olvasói, látogatói,
 3. és az aloldalakon egyénileg, illetve a Google Adsense rendszerén keresztül közvetítve megjelenő hirdetők,
 4. továbbá azok a jogi és természetes személyek, akikről a cikkek, publikációk, hírek közvetlenül vagy közvetve szólnak.
 5. Mivel az ihirek.hu egy decentralizált, közösségi kezdeményezés, melynek során a technikai működtető, a Ritart Academy Ltd. nem kerül közvetlen jogi kapcsolatba sem az olvasókkal, sem a hirdetőkkel, továbbá sem a hírekben, cikkekben publikációkkal megszólaltatottakkal, sem azokkal, akikről a hírek, cikkek, publikációk szólnak, ezért a harmadik fél általi követelésnek a Ritart Academy Ltd-vel szemben helye nincs.

IX.           A felhasználók által létrehozott tartalmakról – avagy a kommentelés általános szabályai

 1. Az ihirek.hu oldalon és aloldalain támogatjuk a látogatók szabad véleménynyilvánítási jogát, amely jogukkal hozzászólásként élhetnek.
 2. A felhasználók által létrehozott tartalmak tartalmáért, és az azokat létrehozó személyek valódiságáért, szavahihetőségéért a Ritart Academy Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal.
 3. Az aloldalakat adminisztráló külön kis szerkesztőségek jogkörébe tartozik, hogy elbírálják az aggályos vagy kérdéses hozzászólások sorsát (törlés, szerkesztés, spam-nek jelölés, visszavonás), illetve a szerkesztők előzetes moderációt is alkalmazhatnak a saját aloldalukon. Ez esetben minden hozzászólás csak az után jelenhet meg, hogy az oldal egy szerkesztője azt jóváhagyta.

X.              Az adatvédelemről

 1. A GDPR kompatibilis adatvédelmi szabályzatunkat itt találod: ihirek.hu adatvédelem.
 2. Ez minden aloldalunkra és főoldalunkra vonatkozik.

XI.                A névhasználati jogról

 1. A Ritart Academy Ltd. jogosultságot biztosít az aloldalak szerkesztőinek, hogy az ihirek.hu márkanevet magán az ihirek.hu domainen és aldomainjein belül szabadon használhassák.
 2. A Ritart Academy Ltd. nem biztosítja a jogot arra, hogy az aloldalak szerkesztői más weboldalakon korlátlanul használják az ihirek.hu márkanevet.
 3. Már platformokon való megjelenésre az ihirek.hu nevében, a Ritart Academy Ltd. külön, írásos engedélye szükséges. (Pl. más weboldalak, kiállítások, börzék, helyi események, stb.)

XII.                A feltöltött tartalmak tárolásának garanciájáról

 • A Ritart Academy Ltd. hozzáférést nyújt és biztosít a független szerkesztőségek számára, hogy az ihirek.hu domainhez kapcsolódó aldomaineken – aloldalak – tetszőleges, aktuális és véleményüket tükröző tartalmakat publikáljanak. A hozzáférés és a tartalmak megtartásának biztosítására a Ritart Academy Ltd. semmilyen garanciát nem vállal.
 • Azt javasoljuk a szerkesztőknek, hogy az általuk készített tartalmakról mindig készítsenek a saját számítógépükön biztonsági másolatot, hogy az esetleges adatvesztésből eredő veszteséget minimalizálhassák.
 • A saját tartalmai biztonsági másolatáról minden szerkesztő maga köteles gondoskodni.
 • A szerverek és a tárhely hozzáférését a kezdetektől folyamatosan biztosítottuk, és a következő években is biztosítani kívánjuk, de 100%-os garancia semmire sem lehet. Készíts mindenről biztonsági másolatot! Legyen minden elmentve a saját gépeden is (vagy felhőszolgáltatásban.)
 • A hozzáférések biztosítását addig garantáljuk a szerkesztő számára, míg az ihirek.hu oldal működik, és amíg a Ritart Academy Ltd. és a szerkesztő között az együttműködés aktív.
 • Fenntartjuk a jogot passzív oldalak törlésére.
 • Az esetleges törlésről való döntésről az érintett szerkesztőket emailben értesítjük.

 

 

XIII.             A szerződés felbontása

 • Ezen általános feltételek elfogadása a szerkesztők regisztrációjakor kerül elfogadásra.
 • Ezen általános feltételek elfogadása szerződésnek minősül.
 • Jelen szerződést írásban – email – bármelyik fél, bármikor felmondhatja, akár indoklás nélkül is.
 • A felmondott szerződések esetén a felkerült tartalmak sorsáról a felek email kommunikáció útján egyeztetnek.
 • A tartalmak törlése, vagy tovább a nyilvánosság előtt való tartása esetén egyik félnek sem lehet a szerzői vagy felhasználási jogot tekintve további, utólagos vagy visszamenőleges anyagi követelése.
 • A szerződés felbontásának napját tekintve záró napnak, a Ritart Academy Ltd. tájékoztatja a szerződés felmondását követően a reklámbevételekből származó elszámolás aktuális állásáról, és a szerkesztőre eső, esetleges részt számla ellenében a szerkesztő rendelkezésére bocsájtja 8 naptári napon belül.
 • A kiállított számlára vonatkozó irányelvek: IV/1/f pont.

XIV.           Jelen felhasználási feltételek hatálya

Ezek a felhasználási feltételek 2018. október 1-jétől visszavonásig érvényesek.

Ritart Academy Ltd.